Kontakt

KONTAKT INFO
 • Adresa: Ljubinke Bobić br. 28
 • 11070 Novi Beograd
 • Fax: +381 11 2175-157
 • E-Mail: desk@anlek.rs

Direktor
 • Radović Aleksandar
 • Fax: +381 11 2175-157
 • E-Mail: desk@anlek.rs

Izvršni direktor – Direktor Prodaje
 • Ivana Predojević
 • Tel: +381 11 22-89-228
 • Fax: +381 11 2175-157
 • E-Mail: ivana.predojevic@anlek.rs

[/one_half_last]

Direktor Nabavke
 • Mr. ph. Jelena Ninčić
 • tel: +381 11 4147-095
 • fax: +381 11 2175-157
 • e mail: jelena.nincic@anlek.rs

KNJIGOVODSTVENI SEKTOR
 • Ivana Ocokoljić
 • Tel: +381 11 2289-702
 • Fax: +381 11 2175 -157
 • E-Mail: ivana.ocokoljic@anlek.rs